Frázy SK -En(US)

shuffle Practice
account_box Lubos Blader
  en-US
  sk-SK
play_circle_outline stop What do you listen to in the car?
play_circle_outline stop Čo počúvate v aute?
play_circle_outline stop You gotta be kidding me.
play_circle_outline stop Musíš si robiť zo mňa srandu.
play_circle_outline stop So obviously this movie is full of hilarious pranks.
play_circle_outline stop Takže samozrejme tento film je plný veselých žartov.
play_circle_outline stop Burglars tried to break into the house.
play_circle_outline stop Zlodeji sa pokúsili preniknúť do domu.
play_circle_outline stop He's not able to do it with his parents supervision.
play_circle_outline stop Nemôže to robiť pod dohľadom jeho rodičov.
play_circle_outline stop They accidentally leave him home alone.
play_circle_outline stop Náhodou ho nechajú doma samého.
play_circle_outline stop The man fell to pieces.
play_circle_outline stop Ten muž sa zosypal.
play_circle_outline stop This is brand new.
play_circle_outline stop Toto je úplne nové.
play_circle_outline stop In this case it is important to find a different treatment.
play_circle_outline stop V tomto prípade je dôležité nájsť inú liečbu.
play_circle_outline stop Currently, there is no treatment.
play_circle_outline stop V súčasnosti neexistuje žiadna liečba.
play_circle_outline stop She lost her sight.
play_circle_outline stop Stratila zrak.
play_circle_outline stop This box will serve as a chair.
play_circle_outline stop Táto krabica bude slúžiť ako stolička.
play_circle_outline stop I hope this helps someone else too.
play_circle_outline stop Dúfam, že toto pomôže aj niekomu inému.
play_circle_outline stop What properties does it have?
play_circle_outline stop Aké vlastnosti to má?
play_circle_outline stop Do you need some clothes altered?
play_circle_outline stop Potrebujete nejaké oblečenie zmeniť?
play_circle_outline stop If you can't handle this...
play_circle_outline stop Ak nemôžete zvládnuť toto...
play_circle_outline stop As a beginner I need two weeks for it.
play_circle_outline stop Ako začiatočník potrebujem na to dva týždne.
play_circle_outline stop If it means that much to you I will go with you.
play_circle_outline stop Ak to pre vás znamená tak veľa, pôjdem s vami.
play_circle_outline stop This will happen independent of your opinion.
play_circle_outline stop Toto sa stane nezávisle od vášho názoru.
play_circle_outline stop I freaked out when I saw a big spider.
play_circle_outline stop Vydesil som sa, keď som videl veľkého pavúka.