Frázy SK -En(US)

shuffle Practice
account_box Lubos Blader
  en-US
  sk-SK
play_circle_outline stop I would move heaven and earth to get you that job.
play_circle_outline stop Pohol by som nebom a zemou aby si dostal tú prácu.
play_circle_outline stop There is no denying either the boy's talent or the bright future ahead of him.
play_circle_outline stop Nie je žiadne popieranie ani chlapcovho talentu ani svetlej budúcnosti pred ním.
play_circle_outline stop I want to finish my glass of tea.
play_circle_outline stop Chcem dopiť môj pohár čaju.
play_circle_outline stop I've reduced the amount of bread I eat..
play_circle_outline stop Znížil som množstvo chleba, ktoré jem.
play_circle_outline stop I'm not forcing you to do anything.
play_circle_outline stop Nenútim vás čokoľvek robiť.
play_circle_outline stop I drink pure green tea.
play_circle_outline stop Pijem čistý zelený čaj.
play_circle_outline stop I'm in charge of the book section.
play_circle_outline stop Mám na starosti sekciu knihy.
play_circle_outline stop I have one degree.
play_circle_outline stop Mám jeden titul.
play_circle_outline stop I have everything under control.
play_circle_outline stop Mám všetko pod kontrolou.
play_circle_outline stop I definitely like that version more.
play_circle_outline stop Určite sa mi páči viac tamtá verzia.
play_circle_outline stop I put that on.
play_circle_outline stop Ja si to obliekam.
play_circle_outline stop I did not do it on purpose.
play_circle_outline stop Neurobil som to naschvál.
play_circle_outline stop As it turned out though, his threshold wasn't nearly as high as he thought.
play_circle_outline stop Hoci, ako sa ukázalo, jeho prah nebol blízko tej výšky, ako si myslel.
play_circle_outline stop Your pain threshold is the point at which pain is tolerable for you.
play_circle_outline stop Vaša prahová hodnota bolesti je bod, v ktorom je pre vás tolerovateľná bolesť.
play_circle_outline stop Another common collocation is a stray bullet.
play_circle_outline stop Iné bežné slovné spojenie je zablúdená guľka.
play_circle_outline stop Let's talk, you and I.
play_circle_outline stop Pohovorme si, vy a ja.
play_circle_outline stop He can't tell right from wrong.
play_circle_outline stop On nerozozná správne od zlého.
play_circle_outline stop It is said that dogs are better companions than cats.
play_circle_outline stop Hovorí sa, že psy sú lepší spoločníci ako mačky.
play_circle_outline stop They left without saying anything.
play_circle_outline stop Odišli bez toho, aby niečo povedali.
play_circle_outline stop They didn't even say goodbye.
play_circle_outline stop Ani sa nerozlúčili.