Frázy SK -En(US)

shuffle Practice
account_box Lubos Blader
  en-US
  sk-SK
play_circle_outline stop she put on a sad expression
play_circle_outline stop nasadila smutný výraz
play_circle_outline stop I have already had breakfast.
play_circle_outline stop Už som raňajkoval.
play_circle_outline stop She would have managed to eat the whole fish.
play_circle_outline stop Zvládla by zjesť celú rybu.
play_circle_outline stop Two men discussing their wives at a football match.
play_circle_outline stop Dvaja muži diskutujúci o svojich manželkách na futbalovom zápase.
play_circle_outline stop She was recovering from the flu and was very weak.
play_circle_outline stop Zotavovala sa z chrípky a bola veľmi slabá.
play_circle_outline stop I have wine for the occasion.
play_circle_outline stop Mám víno pre túto príležitosť.
play_circle_outline stop All prices include the delivery.
play_circle_outline stop Všetky ceny zahŕňajú doručenie.
play_circle_outline stop Do you have insurance?
play_circle_outline stop Máte poistenie?
play_circle_outline stop I have a great deal of respect for you.
play_circle_outline stop Mám pre vás veľký rešpekt.
play_circle_outline stop It takes time but the results are worth the effort.
play_circle_outline stop Zaberá to čas, ale výsledky stoja za tú námahu.
play_circle_outline stop The budget is very important.
play_circle_outline stop Ten rozpočet je veľmi dôležitý.
play_circle_outline stop Investigations involved analyzing samples of handwriting.
play_circle_outline stop Vyšetrovania zahŕňali analýzu vzoriek rukopisu
play_circle_outline stop The two came to the same conclusion.
play_circle_outline stop Tí dvaja došli k rovnakému záveru.
play_circle_outline stop For reasons that I don't understand, she doesn't want to talk to me.
play_circle_outline stop Z dôvodov, ktorým nerozumiem, ona nechce so mnou hovoriť.
play_circle_outline stop these scientists and these sciences
play_circle_outline stop títo vedci a tieto vedy
play_circle_outline stop shallow water of no more than 12 feet in depth
play_circle_outline stop plytká voda s hĺbkou nie viac ako 12 stôp
play_circle_outline stop surface temperature
play_circle_outline stop povrchová teplota
play_circle_outline stop The unit of the time is the second.
play_circle_outline stop Jednotkou času je sekunda.
play_circle_outline stop She was on the crime scene.
play_circle_outline stop Bola na mieste činu.
play_circle_outline stop It's certain that more changes are in the offing.
play_circle_outline stop Je isté, že ďalšie zmeny sú na obzore.