Frázy SK -En(US)

shuffle Practice
account_box Lubos Blader
  en-US
  sk-SK
play_circle_outline stop I'm expecting a meaningful answer.
play_circle_outline stop Očakávam zmysluplnú odpoveď.
play_circle_outline stop Which should I have? The steak or the pasta?
play_circle_outline stop Čo by som si mal dať? Steak alebo cestoviny?
play_circle_outline stop The film was neither interesting nor amusing.
play_circle_outline stop Ten film nebol ani zaujímavý ani zábavný.
play_circle_outline stop He wore a flat cap.
play_circle_outline stop Nosil plochu čiapku.
play_circle_outline stop What are you going to wear?
play_circle_outline stop Čo si oblečiete?
play_circle_outline stop You are going to define the menu.
play_circle_outline stop Budete definovať ponuku.
play_circle_outline stop She's going to assume I am happy.
play_circle_outline stop Ona bude predpokladať, že som šťastný.
play_circle_outline stop You have nothing to lose.
play_circle_outline stop Nemáte čo stratiť.
play_circle_outline stop Who took the blame?
play_circle_outline stop Kto zobral vinu na seba?
play_circle_outline stop Our country is in a crisis.
play_circle_outline stop Naša krajina je v kríze.
play_circle_outline stop a debt
play_circle_outline stop Nature is the wealth of this country.
play_circle_outline stop Príroda je bohatstvom tejto krajiny.
play_circle_outline stop The two men are under arrest.
play_circle_outline stop Tí dvaja muži sú zatknutí.
play_circle_outline stop Freezers really are a good investment for the elderly.
play_circle_outline stop Mrazničky sú naozaj dobrá investícia pre starších.
play_circle_outline stop Every vote counts.
play_circle_outline stop Každý hlas sa počíta.
play_circle_outline stop The case is going to court.
play_circle_outline stop Ten prípad ide na súd.
play_circle_outline stop I then shake the contents of my drink, and smell.
play_circle_outline stop Potom pretrepem obsah môjho nápoja a ovoniam.
play_circle_outline stop Nobody is content.
play_circle_outline stop Nikto nie je spokojný.
play_circle_outline stop How do you define success?
play_circle_outline stop Ako definujete úspech?
play_circle_outline stop I will not drink beer until Saturday.
play_circle_outline stop Nebudem piť pivo až do soboty.