Frázy SK -En(US)

shuffle Practice
account_box Lubos Blader
  en-US
  sk-SK
play_circle_outline stop Will you show me how to use this camera?
play_circle_outline stop Ukažete mi, ako používať tento fotoaparát?
play_circle_outline stop For now we will start with one.
play_circle_outline stop Nateraz začneme s jedným.
play_circle_outline stop I will count to five.
play_circle_outline stop Budem počítať do päť.
play_circle_outline stop I'll make a man out of you.
play_circle_outline stop Urobím z teba muža.
play_circle_outline stop I will not watch the movie.
play_circle_outline stop Nebudem sledovať ten film.
play_circle_outline stop She will fall off the bed.
play_circle_outline stop Ona spadne z postele.
play_circle_outline stop Will you sell your house to him?
play_circle_outline stop Predáte mu svoj dom?
play_circle_outline stop You never know what will happen.
play_circle_outline stop Nikdy neviete, čo sa stane.
play_circle_outline stop the current issue of the magazine
play_circle_outline stop aktuálne vydanie časopisu
play_circle_outline stop How will I access the information?
play_circle_outline stop Ako sa dostanem k informáciám?
play_circle_outline stop I will think about you.
play_circle_outline stop Budem myslieť na vás.
play_circle_outline stop in case of emergency call the police
play_circle_outline stop v prípade núdze volajte políciu
play_circle_outline stop they made dams to hold the water
play_circle_outline stop robili priehrady, aby zadržali vodu
play_circle_outline stop a convincing display of military might
play_circle_outline stop presvedčivé zobrazenie vojenskej sily
play_circle_outline stop The cause of the accident is not clear.
play_circle_outline stop Príčina nehody nie je jasná.
play_circle_outline stop a case of mistaken identity
play_circle_outline stop prípad chybnej identity
play_circle_outline stop Both animals have blue tongues.
play_circle_outline stop Obe zvieratá majú modré jazyky.
play_circle_outline stop What disease does he have?
play_circle_outline stop Akú chorobu má?
play_circle_outline stop I'm modest.
play_circle_outline stop Som skromný.
play_circle_outline stop one needs some amusement
play_circle_outline stop jeden potrebuje nejakú zábavu