Angličtina: 50 nejpoužívanějších přídavných jmen v angličtině

shuffle Practice
Tomáš Michal
  en-US
  cs-CZ
play_circle_outline stop important
play_circle_outline stop důležité
play_circle_outline stop international
play_circle_outline stop mezinárodní
play_circle_outline stop large
play_circle_outline stop velký
play_circle_outline stop opožděný
play_circle_outline stop little
play_circle_outline stop málo
play_circle_outline stop local
play_circle_outline stop místní
play_circle_outline stop dlouhý
play_circle_outline stop nízký
play_circle_outline stop major
play_circle_outline stop hlavní
play_circle_outline stop military
play_circle_outline stop válečný
play_circle_outline stop national
play_circle_outline stop národní
play_circle_outline stop nový
play_circle_outline stop starý
play_circle_outline stop pouze
play_circle_outline stop other
play_circle_outline stop jiný
play_circle_outline stop political
play_circle_outline stop politický
play_circle_outline stop possible
play_circle_outline stop možný
play_circle_outline stop public
play_circle_outline stop veřejný
play_circle_outline stop skutečný
play_circle_outline stop recent
play_circle_outline stop nedávný