Angličtina: 50 nejpoužívanějších přídavných jmen v angličtině

shuffle Practice
Tomáš Michal
  en-US
  cs-CZ
play_circle_outline stop right
play_circle_outline stop správný
play_circle_outline stop small
play_circle_outline stop malý
play_circle_outline stop social
play_circle_outline stop sociální
play_circle_outline stop special
play_circle_outline stop speciální
play_circle_outline stop strong
play_circle_outline stop silný
play_circle_outline stop jistý
play_circle_outline stop pravdivý
play_circle_outline stop white
play_circle_outline stop bílý
play_circle_outline stop whole
play_circle_outline stop celý
play_circle_outline stop young
play_circle_outline stop mladý