Angličtina: 3 000 nejpoužívanějších anglických slov

Slovník obsahující 3 000 nejpoužívanějších aglických slov. Se slovní zásobou mezi 2 500 až 3 000 slovy budete rozumět 90ti procentům anglické konverzace, textů či filmů. Zbývajícím 10ti procentům lze porozumět z kontextu.

shuffle Procvičovat
Tomáš Michal
  en-US
  cs-CZ
play_circle_outline stop victory
play_circle_outline stop vítězství
play_circle_outline stop video
play_circle_outline stop video
play_circle_outline stop pohled
play_circle_outline stop viewer
play_circle_outline stop divák
play_circle_outline stop village
play_circle_outline stop vesnice
play_circle_outline stop violate
play_circle_outline stop porušit
play_circle_outline stop violation
play_circle_outline stop porušení
play_circle_outline stop violence
play_circle_outline stop násilí
play_circle_outline stop violent
play_circle_outline stop násilný
play_circle_outline stop virtually
play_circle_outline stop prakticky
play_circle_outline stop virtue
play_circle_outline stop ctnost
play_circle_outline stop virus
play_circle_outline stop virus
play_circle_outline stop visible
play_circle_outline stop viditelné
play_circle_outline stop vision
play_circle_outline stop vidění
play_circle_outline stop visit
play_circle_outline stop návštěva
play_circle_outline stop visitor
play_circle_outline stop návštěvník
play_circle_outline stop visual
play_circle_outline stop vizuální
play_circle_outline stop vital
play_circle_outline stop vitální
play_circle_outline stop voice
play_circle_outline stop volume
play_circle_outline stop hlasitost