Tomáš Michal

extr@ - Hector’s Arrival compare_arrows

Počet slov ve slovníku: 57


Angličtina: 50 nejpoužívanějších přídavných jmen v angličtině compare_arrows

Počet slov ve slovníku: 50


Angličtina: 50 nejpoužívanějších sloves v angličtině compare_arrows

Počet slov ve slovníku: 50


Angličtina: 50 nejpoužívanějších podstatných jmen v angličtině compare_arrows

Počet slov ve slovníku: 50


Angličtina: 100 nejpoužívanějších anglických slov compare_arrows

Počet slov ve slovníku: 100


Angličtina: 1 000 nejpoužívanějších anglických slov compare_arrows

Počet slov ve slovníku: 1 000


Angličtina: 3 000 nejpoužívanějších anglických slov compare_arrows

Počet slov ve slovníku: 3 000

Slovník obsahující 3 000 nejpoužívanějších aglických slov. Se slovní zásobou mezi 2 500 až 3 000 slovy budete rozumět 90ti procentům anglické konverzace, textů či filmů. Zbývajícím 10ti procentům lze porozumět z kontextu.

Kurzy

Extr@ - TV series compare_arrows

Počet lekcí: 1