Osobní zájmena - DE

Zde si můžeš procvičit znalost osobních zájmen.

shuffle Practice
account_box Jakub Roupec
  de-DE
  cs-CZ
play_circle_outline stop vás (vykání)
play_circle_outline stop vás (tykání)
play_circle_outline stop mě (4.p)
play_circle_outline stop Ihnen
play_circle_outline stop vám (vykání)
play_circle_outline stop ihnen
play_circle_outline stop vám (tykání)
play_circle_outline stop tobě
play_circle_outline stop mě (3.p)
play_circle_outline stop vy (vykání)
play_circle_outline stop vy (tykání)