Přivlastňovací zájmena - DE

Zde si můžeš procvičit znalost přivlastňovacích zájmen v němčině

shuffle Practice
account_box Jakub Roupec
  de-DE
  cs-CZ
play_circle_outline stop Ihr, Ihre
play_circle_outline stop vaše (vykání)
play_circle_outline stop ihr, ihre
play_circle_outline stop jejich
play_circle_outline stop euer, euere
play_circle_outline stop vaše (tykání)
play_circle_outline stop unser, unsere
play_circle_outline stop naše
play_circle_outline stop ihr, ihre
play_circle_outline stop její
play_circle_outline stop sein, seine
play_circle_outline stop dein, deine
play_circle_outline stop tvůj, tvoje
play_circle_outline stop mein, meine
play_circle_outline stop můj, moje