Frázy SK -En(US)

shuffle Practice
account_box Lubos Blader
  en-US
  sk-SK
play_circle_outline stop The man fell to pieces.
play_circle_outline stop Ten muž sa zosypal.
play_circle_outline stop This is brand new.
play_circle_outline stop Toto je úplne nové.
play_circle_outline stop In this case it is important to find a different treatment.
play_circle_outline stop V tomto prípade je dôležité nájsť inú liečbu.
play_circle_outline stop Currently, there is no treatment.
play_circle_outline stop V súčasnosti neexistuje žiadna liečba.
play_circle_outline stop She lost her sight.
play_circle_outline stop Stratila zrak.
play_circle_outline stop This box will serve as a chair.
play_circle_outline stop Táto krabica bude slúžiť ako stolička.
play_circle_outline stop I hope this helps someone else too.
play_circle_outline stop Dúfam, že to pomôže aj niekomu inému.
play_circle_outline stop What properties does it have?
play_circle_outline stop Aké vlastnosti to má?
play_circle_outline stop Do you need some clothes altered?
play_circle_outline stop Potrebujete nejaké oblečenie zmeniť?
play_circle_outline stop If you can't handle this...
play_circle_outline stop Ak nemôžete zvládnuť toto...
play_circle_outline stop As a beginner I need two weeks for it.
play_circle_outline stop Ako začiatočník potrebujem na to dva týždne.
play_circle_outline stop If it means that much to you I will go with you.
play_circle_outline stop Ak to pre vás znamená tak veľa, pôjdem s vami.
play_circle_outline stop This will happen independent of your opinion.
play_circle_outline stop To sa stane nezávisle od váš názoru.
play_circle_outline stop I freaked out when I saw a big spider.
play_circle_outline stop Vydesil som sa, keď som videl veľkého pavúka.
play_circle_outline stop How's your wife doing?
play_circle_outline stop Ako sa má vaša manželka?
play_circle_outline stop The other important crops are coffee and fruit.
play_circle_outline stop Ďalšie dôležité plodiny sú káva a ovocie.
play_circle_outline stop Today is definitely not my day.
play_circle_outline stop Dnes určite nie je môj deň.
play_circle_outline stop This does not apply.
play_circle_outline stop Toto neplatí.
play_circle_outline stop There is no admission charge.
play_circle_outline stop Neexistuje žiadny vstupný poplatok.
play_circle_outline stop The consequence.
play_circle_outline stop Dôsledok.