Tomáš Michal

extr@ - Hector’s Arrival compare_arrows

Number of words in the dictionary: 57


Angličtina: 50 nejpoužívanějších přídavných jmen v angličtině compare_arrows

Number of words in the dictionary: 50


Angličtina: 50 nejpoužívanějších sloves v angličtině compare_arrows

Number of words in the dictionary: 50


Angličtina: 50 nejpoužívanějších podstatných jmen v angličtině compare_arrows

Number of words in the dictionary: 50


Angličtina: 100 nejpoužívanějších anglických slov compare_arrows

Number of words in the dictionary: 100


Angličtina: 1 000 nejpoužívanějších anglických slov compare_arrows

Number of words in the dictionary: 1,000


Angličtina: 3 000 nejpoužívanějších anglických slov compare_arrows

Number of words in the dictionary: 3,000

Slovník obsahující 3 000 nejpoužívanějších aglických slov. Se slovní zásobou mezi 2 500 až 3 000 slovy budete rozumět 90ti procentům anglické konverzace, textů či filmů. Zbývajícím 10ti procentům lze porozumět z kontextu.

Courses

Extr@ - TV series compare_arrows

Count of lessons: 1